ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Národní akční plán prevence domácího násilí

5.8.2011

Dne 13. dubna vláda schválila Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014, který vznikl na základě podnětu Výboru pro prevenci domácího násilí a doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Dokument ke stažení zde

 

 

 

 
 

 

Vyhledat