ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Akreditace vzdělávacích programů

15.12.2010

V současné době obdržel Acorus od MPSV akreditaci navzdělávací programy

 

V současné době obdržel Acorus od MPSV akreditaci na následující vzdělávací programy:

• Domácí násilí
• Komunikace s osobou ohroženou domácím násilím
• Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
• Práce s dětmi, které zažily domácí násilí

V prosinci 2010 byla podána žádost o akreditaci programu Individuální plánování v sociálních službách. Předpokládáme, že tato akreditace bude udělena v průběhu prvního pololetí následujícího roku.

Akreditované vzdělávací programy v rozsahu 8 hodin začne v roce 2011 Acorus nabízet za poplatek 800,- Kč za účastníka. V případě zájmu sledujte naši rubriku Nabídka vzdělávání.

 
 

 

Vyhledat