ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Proběhl Den otevřených dveří v poradně Acorusu

25.11.2010

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 si mohli zájemci o problematiku domácího násilí prohlédnout nově otevřenou poradnu občanského sdružení Acorus, seznámit se s jejími pracovníky, shlédnout dokument mapující životní příběh jedné klientky Acorusu a poskytované služby v azylovém domě. Zároveň si mohli odnést si informační materiály o službách, které Acorus poskytuje.

 

V době od 10 do 18 hod., kdy byla poradna veřejnosti volně přístupná, ji navštívilo 30 žen a mužů. Jednalo se o pracovníky a pracovnice úřadů pražských městských částí (konkrétně Prahy 4, 7, 11, 15, 16, 21), pracovnici Magistrátu hlavního města Prahy, pracovnice azylových domů (Proxima Sociale a Ezer) a dalších organizací (Střep, NIDV, Zonta, Rodinná poradna). Velmi vřele byli uvítáni sponzoři, díky jejichž podpoře mohla být nová poradna zprovozněna. V rámci dne otevřených dveří poskytl odborný personál poradny také dvě konzultace osobám ohroženým domácím násilím a o svých zkušenostech z poskytování poradenských služeb se podělil se studentkami studujícími obor sociální práce na vyšší odborné, resp. vysoké škole.

 


 

Všem, kteří se včera přišli seznámit s provozem poradny, 
děkujeme, 
vážíme si zájmu, který o služby Acorusu projevili a věříme, 
že bude brzy příležitost se znovu setkat.

 
 

 

Vyhledat