ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Maškarní odpoledne v Acorusu

19.3.2012

Masopustní tradici jsme v azylovém domě pro maminky a děti (oběti domácího násilí) oživili za slunného odpoledne na konci února.

Na začátku odpoledne se vyráběly masky - a vznikla zde díla vskutku pozoruhodná! Děti se za pomoci svých maminek proměnily v prince a princezny (na královském dvoře nesměl chybět také klaun), nechyběly ani masky zvířecí a jak už to na karnevalech v poslední době bývá, dostavil se také Harry Potter se svou kouzelnou hůlkou a dvojice Spidermannů. Nad zdárným průběhem akce bděly dvě zdravotní sestřičky - kreativní maminky, kterým to v „sesterských“ oblečcích velmi slušelo.

Připomněli jsme si s dětmi původ maškarních průvodů. Abychom navázali na tradici zvířecích masek, děti čekal běh na masopustní kobyle, poznávání zvířat (alespoň plyšových) po hmatu, ochutnávání dobrot poslepu, házení balonků do veliké medvědí tlamy a jiné radovánky. Na závěr odpoledne si masky zatančily a byly po zásluze odměněny.

 
 

 

Vyhledat