ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Pracovníci MČ Praha 9 přispěli Acorusu

6.3.2012

Koncem roku 2011 v rámci vánoční besídky vybrali pracovníci a pracovnice Úřadu městské části Praha 9 finanční příspěvek na pomoc osobám ohroženým domácím násilím poskytovanou občanským sdružením Acorus. Vybraná částka činila 24 350,- Kč a právě v těchto dnech dorazila na účet naší neziskové organizace.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovníkům a pracovnicím Úřadu městské části Praha 9 za jejich nezištnou pomoc a podporu, kterou takto vyjadřují Acorusu již třetí rok. Velmi si této aktivity vážíme. Speciální poděkování patří také tajemníkovi městské části panu Ing. Leoši Tomanovi, za zorganizování celé akce.

Jsme opravdu moc rádi za tyto nadstandardní vztahy, které bychom si rádi uchovali i nadále. Děkujeme ještě jednou všem, kteří se na této akci aktivně podíleli.

 
 

 

Vyhledat