ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Akreditované kurzy Acorusu

4.2.2012

V lednu 2012 jsme opět začali realizovat naše akreditované kurzy. Samotné nás zaskočilo, jak velký zájem o naše vzdělávací programy je a jak některé organizace vysílají pracovníky na naše kurzy opakovaně, takže někteří již absolvovali čtyři kurzy z pěti námi nabízených.

Jen za první měsíc tohoto roku jsme uspořádali 4 kurzy, kterých se zúčastnilo celkem 56 pracovnic a pracovníků, nejčastěji z organizací poskytujících sociální služby nebo ze sociálních odborů úřadů.

Jeden kurz jsme realizovali pro celý tým poskytovatele sociálních služeb přímo v jeho zařízení. Je to jedna z možností, kterou organizacím nabízíme. Jsme schopni k vám dojet k vám a udělat seminář přímo ve vašem zařízení.

Z loňského roku máme „dluh“ u účastníků vzdělávacích programů „Individuální plánování v sociálních službách“, kteří měli zájem zrealizovat pokračující kurz zaměřený na praktický nácvik vedení rozhovoru a použití specifických technik při individuálním plánování. Tento seminář chystáme, sledujte tedy naše webové stránky sekci Vzdělávání.

 
 

 

Vyhledat