ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Acorus vzdělává

28.12.2012

V roce 2012 bylo pracovnicemi ACORUSu realizováno 26 akreditovaných vzdělávacích programů s tématy Domácí násilí; Komunikace s osobou ohroženou domácím násilím; Práce s dětmi, které zažily domácí násilí; Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí a Individuální plánování v sociálních službách. Akreditovaných seminářů se zúčastnilo celkem 376 pracovnic a pracovníků ze státních i nestátních organizací, mnohé/mnozí navštívily/i naše kurzy opakovaně. Dalších 14 pracovnic a pracovníků pomáhajících profesí využilo nabídky absolvovat navazující (zatím neakreditovaný) vzdělávací program Praktický nácvik individuálního plánování.

Akreditovaných vzdělávacích programů budou mít zájemci z řad pracovnic a pracovníků pomáhajících profesí příležitost se zúčastnit i v roce 2013, již nyní je možno se na některé z nich přihlásit. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách pod odkazem Vzdělávání

 

 
 

 

Vyhledat