ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Spolupráce ACORUSu s Avonem

24.8.2012

ACORUS - centrum pro osoby ohrožené domácím násilím začal spolupracovat s Avonem v polovině roku 2008, kdy nás zástupkyně firmy požádaly o odbornou spolupráci při první reklamní kampani projektu „Avon proti domácímu násilí“.

V září 2008 se tato rozsáhlá mediální kampaň zaměřená přímo na oběti domácího násilí uskutečnila. Díky kampani v ACORUSu výrazně stoupl počet telefonických i osobních kontaktů lidí, hledajících pomoc při řešení domácího násilí. Na začátku roku 2009 se realizovala další kampaň zaměřená na větší informovanost veřejnosti o problematice domácího násilí. Výsledkem této kampaně bylo opět zvýšení počtu osob, které vyhledaly pomoc centra ACORUS.

V průběhu 5 let spolupráce jsme společně hodně diskutovali a plánovali mnoho projektů, z nichž některé se již uskutečnily, některé ještě na realizaci čekají a na jiných průběžně společně pracujeme. Za všechny uskutečněné akce bych chtěla jmenovat vytištění společného informačního letáku o domácím násilí, pozvání klientek na společnou večeři s pracovnicemi Avonu, odpoledne pro klientky strávené s vizážisty Avonu zakončené společnou večeří a zajímavým programem pro jejich děti, každoroční kosmetické dárky k Vánocům, které našim klientkám vždy udělají radost a v neposlední řadě rozsáhlý článek s výpověďmi klientek ACORUSu otištěný v Harper´s Bazaru. V současné době spolupracujeme na připravované knize s otištěnými příběhy osob, které zažily domácí násilí a na realizaci benefičního koncertu.

Velmi důležitá je pro nás finanční pomoc Avonu. Od roku 2009 Avon pravidelně přispívá na provozní náklady spojené se službami ACORUSu určenými obětem domácího násilí a na aktivity směřující ke zvýšení informovanosti veřejnosti. Každoročně si díky finančním prostředkům získaným od Avonu můžeme dovolit hradit odborné služby (sociálně-právní, terapeutické a další), které klientkám pomáhají nastartovat nový život bez přítomnosti násilí. 

Této pravidelné pomoci si opravdu velmi vážíme, protože umožňuje ACORUSu zachovat vysokou kvalitu služeb, která byla potvrzena také nezávislou inspekcí. Vzhledem k tomu, že dotace určené pro neziskové organizace provozující sociální služby jsou rok od roku nižší, je tato pomoc Avonu nedocenitelná a chtěla bych za ni moc poděkovat.

 
 

 

Vyhledat