ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

DSA podpořili poradnu ACORUSu

17.5.2017

Dne 10. 5. 2017 jsme v krásných prostorách Morzinského paláce na půdě Rumunského velvyslanectví v rámci slavnostního předávacího ceremoniálu obdrželi od Diplomatic Spouses Association (DSA) 50 000 Kč. Finance budou použity na přímou práci s osobami ohroženými domácím násilím v poradně ACORUSu.

Asociace partnerů diplomatického sboru slaví v tomto roce stejně jako ACORUS 20 let. Od roku 2000 rozdělila českým neziskovým organizacím 66 milionů korun. DSA pracuje na dobrovolnické bázi a 100 % získaných prostředků věnuje na dobročinné účely.

Velmi si vážíme dlouhodobé podpory, kterou nám DSA poskytuje od roku 2011.

 
 

 

Vyhledat