ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Odchodem to nekončí

11.4.2017

Dne 6. dubna proběhlo na Staroměstské radnici pod záštitou radního pro sociální oblast MHMP,  Daniela Hodka, mezioborové setkání pro odborníky,  kteří se ve své praxi potkávají s problematikou domácího násilí pod názvem „Odchodem to nekončí“. Cílem setkání bylo zmapovat potřeby a očekávání jednotlivých subjektů  (klientek a zainteresovaných  odborníků) v souvislosti s řešením složitých situací, které s sebou domácí násilí přináší. Jsme rádi za prohloubení dialogu všech zúčastněných a děkujeme za spolupráci  kolegům a kolegyním ze sociálních odborů a organizací Sananim a SIMI.  Setkání bylo první akcí letošního roku v rámci kampaně k 20. výročí založení ACORUSu.

 
 

 

Vyhledat