ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Odchodem to nekončí

21.3.2017

„ODCHODEM TO NEKONČÍ“…je název mezioborového setkání pro odborníky, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou domácího násilí. Toto setkání se uskuteční  pod záštitou radního pro sociální oblast MHMP pana Daniela Hodka dne 6.4. na Staroměstské radnici.  Smyslem setkání je společně si prohlédnout potřeby a očekávání nejen osob ohrožených domácím násilím, ale také těch, kteří s touto cílovou skupinou pracují a podívat se na možnosti, jak tyto potřeby a očekávání naplnit.

 
 

 

Vyhledat