ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Preventivní program „Bezpečně ve vztazích“

3.1.2013

V období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 byl již potřetí úspěšně zrealizován projekt „Bezpečně ve vztazích“, který byl zaměřen na primární prevenci na středních školách a gymnáziích v Praze. Cílem preventivního projektu je poskytnout informace mladým lidem, jak dbát o svoji bezpečnost ve vztazích. (Za důležitou součást boje proti domácímu násilí je dle Národního akčního plánu také považována prevence na školách.)

Celkem proběhlo20 besed, kterých se zúčastnilo 338 osob. Obsahem besed byly informace o možnostech ochrany před násilím v partnerském vztahu a o domácím násilí obecně (druhy a znaky domácího násilí, cyklus násilí apod.). Studenti a studentky se dále dozvěděli, jak rozpoznávat signály možného budoucího násilí v partnerském vztahu a tím minimalizovat riziko svého ohrožení násilným chováním ze strany partnera nebo partnerky.

Zkušenosti z těchto besed ukazují, že studenti a studentky opakovaně vypráví o vlastních zkušenostech z rodiny, kde probíhá domácí násilí. Někteří zmínili i to, že již v takto mladém věku zažili určitou formu partnerského násilí. Ze zpětných vazeb také mimo jiné vyplývá, že informace poskytnuté v rámci besed považují studenti a studentky za velmi důležité a užitečné, především pokud jde o možnost své ochrany v jejich vlastních vztazích a možnosti pomoci ohroženým osobám z jejich blízkého okolí.

Projekt byl finančně podpořen Magistrátem hl. města Prahy v rámci grantu Prevence kriminality.

 
 

 

Vyhledat