ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Grantistický meeting SCWF

9.12.2012

Ve dnech 30. 11. až 2. 12. 2012 se na pozvání Slovak - Czech Women´s Fundu (SCWF) sjely do Bratislavy zástupkyně českých a slovenských neziskových organizací, které obdržely v roce 2010 nadační podporu SCWF. Za ACORUS se tohoto inspirativního setkání zúčastnila zástupkyně ředitelky Kateřina Macková.

V přátelské a tvůrčí atmosféře si představitelky jednotlivých organizací vyměnily informace o současných aktivitách a problémech, kterým čelí při obhajování práv žen. Závěrem se shodly na potřebě vytvořit platformu, v jejímž rámci by spolupracovaly např. na prosazování Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Tu Česká republika podepsala již v roce 1980, a dosud nebyla schopna dostát všem závazkům z ní vyplývajícím. 

 
 

 

Vyhledat