ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Zimní newsletter 2012

7.12.2012

Vážení přátelé a sponzoři,

blíží se vánoční svátky a my bychom vám všem chtěli popřát jejich příjemné strávení a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Zároveň vám děkujeme za vaši podporu ve prospěch ACORUSu a jeho klientek. Vážíme si každé projevené přízně, finančního či věcného daru nebo podpory ve formě služby zdarma.

 

Letošní rok byl pro nás jubilejní – oslavili jsme 15leté výročí založení občanského sdružení ACORUS. A vy se v tomto letos již posledním čísle můžete dozvědět, jaká ta naše oslava byla a také co všechno se od léta u nás událo.

Více... Newsletter prosinec 2012

 
 

 

Vyhledat