ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Ve prospěch Acorusu zorganizoval Soroptimist...

8.11.2012

Ve prospěch Acorusu zorganizoval Soroptimist Club of Prague koncert kytaristy Štěpána Raka

Dne 6. listopadu 2012 se konal v Oranžerii Břevnovského kláštera kytarový koncert slavného kytaristy pana profesora Štěpána Raka, který hrál a povídal bez nároku na honorář. Celým představením nás provázela moderátorka paní Ivana Vališová. Milé setkání zorganizoval Soroptimist Club of Prague na podporu ACORUSu.

Koncert byl úchvatný, pan Rak ho zahájil španělskou romantickou baladou, dále nás hudebně provedl více státy – hrál skladby finské, ruské, rumunské a další. Závěrečnou skladbou oslavil krásu Prahy, kterou jsme mohli zároveň obdivovat ve formě nasvícené barokní věže chrámu svaté Markéty. Celé představení bylo velmi emotivní, plné moudra a hlubokého lidského porozumění.

Výtěžek z dobrovolných darů účastníků koncertu ve výši 12.000,- Kč poputuje na podporu ACORUSu, resp. na dofinancování výměny oken v azylovém domě a na podporu programů pro děti z tohoto azylového domu.

S pražským Soroptimist klubem spolupracujeme již bezmála 10 let a velmi si této spolupráce vážíme. Za tu dobu jsme se podíleli na mnoha akcích a naše vztahy se vyvinuly v milé přátelství. Chtěli bychom všem „Sororkám“ poděkovat za jejich podporu a osobní nasazení ve prospěch ACORUSu. Velký dík patří také panu profesoru Štěpánu Rakovi.


     

 
 

 

Vyhledat