ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Pražská britská škola podpořila dětské programy

23.2.2013

Dne 15. 2. 2013 převzala v Pražské britské škole pracovnice ACORUSu finanční dar ve výši 30 791,- Kč. Finanční prostředky budou použity naodbornou práci s dětmi a jejich matkami. Jedná se o specifické terapeutické programy (arteterapie, scénotest, sandterapie, videotrénink interakcí, psychoterapie) a volnočasové aktivity (dětský klub, klub her, rukodělné programy) pro děti, které jsou ubytovány spolu s maminkami v azylovém domě ACORUSu.

Děkujeme Pražské britské škole za jejich dlouholetou podporu.

 
 

 

Vyhledat