ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Setkání dětských terapeutů

2.10.2013

V pátek 27.9.2013 proběhlo v poradně ACORUSu neformální setkání dětských terapeutů. Cílem byla zejména výměna zkušeností z práce s dětskými oběťmi domácího násilí.

Odborníci se sešli v poměrně hojném počtu i různorodém zastoupení, přijeli zástupci Dětského krizového centra v Praze, Krizového centra pro děti a rodinu v Českých Budějovicích, Krizového centra pro děti a mládež Spondea v Brně, Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech i pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, či pracovníci dalších organizací pracujících s dětmi. Hlavním tématem setkání byly metody práce s dětmi, které zažily domácí násilí a především výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. Část setkání byla rovněž věnována konkrétním kazuistikám a projektivním způsobům práce s obrázkovými kartami.

Všichni zúčastnění hodnotili setkání pozitivně a vyjádřili přání se opět za půl roku sejít, tentokrát pravděpodobně v pražském Dětském krizovém centru.

 
 

 

Vyhledat