ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Den otevřených dveří 2014

29.11.2014

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách, který připadá na 25. listopadu, jsme již tradičně pořádali Den otevřených dveří v naší ambulatní poradně pro osoby ohrožené domácím násilím. Tentokrát jsme přestavili výstavu výtvarných prací na téma "Domácí násilí a děti". Obrázky malovaly v rámci arteterapie děti, které zažily domácí násilí, ať v roli svědků nebo přímé oběti. Jsme rádi, že se návštěvníci dostavili v hojném počtu ( včetně dvou televizních stanic, České televize a TV Nova).

 

Obrázek: "Táta se vrací domů",  dívka,  9 let
Obrázek znázorňuje škálu rozporuplných pocitů, které děti ohrožené domácím násilím vůči 
násilnému rodiči zažívají -  střídavé počasí, slunce, bouřk a déšť zároveň. Také je vidět obvyklá reakce dítěte na nestabilní rodinné prostředí: je třeba se schovat za hradby a zavřít se tam, abych byla v bezpečí.

 
 

 

Vyhledat