ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Výsledky dotazníkového šetření...

29.10.2014

Výsledky dotazníkového šetření ACORUSu v oblasti práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím

V období od 1. 9. do 20. 9.2 014 proběhlo online dotazníkové šetření mezi vedoucími pracovníky OSPOD v Praze a Středočeském kraji.  Cílem průzkumu bylo zjistit potřebnost nových aktivit a dobře nastavit plánované služby, které v rámci projektu Tři pilíře bezpečí plánujeme.

Návratnost dotazníků byla 49%, tzn., že odpovědělo 22 respondentů z 53. Respondenti ve webové aplikaci odpovídali na 6 otázek.

 Z vyhodnocení jednotlivých odpovědí, vyplývá, že: průměrný počet dětí ohrožených domácím násilím v evidenci OSPOD na území Prahy a Středočeského kraje za uplynulý rok je 9. Nejvyšší uváděný počet byl 30 a nejnižší  - žádné dítě. Respondenti se shodli, že: „ Hlavním probléme DN je, že je skryté a případy, které se dostanou na OSPOD jsou jen vrcholek ledovce“.  Pro tyto ohrožené děti by dle názoru respondentů nejvíce chybí: asistovaný kontakt dítěte a násilného rodiče (41%), preventivní programy (32%), krizová pomoc a terapeutické a psychologické služby (27%). Pro to, by se reálně zlepšila pomoc pro ohrožené děti je potřeba vznik nových služeb (50%) a lepší vzájemná spolupráce všech zainteresovaných organizací (36%). Při práci s rodinou ohroženou domácím násilím je prioritou práce s celým rodinným systémem (64%), podpora rodičovských kompetencí ohrožené osoby (41%) i původce DN (36%) a přímá práce s dítětem (32%). Respondenti by se dále chtěli vzdělávat především v tématech: „ motivace ke změně“, „ komunikace s násilnou osobou“ a „ kdy zasáhnout“. Dotazníkové šetření proběhlo za podpory firmy Avon.

 
 

 

Vyhledat