ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Poděkování dárcům

11.8.2014

Rádi bychom poděkovali dárcům, kteří nás v uplynulém období podpořili.

Česká církev evangelickávěnovala našemu centru 5.193,- Kč, firma ATENTO Česká republika, a. s., 4.771,- Kč. Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem centra ACORUS.

Fond dalšího vzdělávánívěnoval již podruhé klientkám a jejich dětem, ubytovaným v azylovém domě, stravenky. Opakované a nezištné pomoci si velmi vážíme.

Ještě jednou děkujeme všem třem dárcům za jejich pomoc a podporu.

 
 

 

Vyhledat