ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Čas mezi vítáním jara a...

14.5.2014

Čas mezi vítáním jara a zahradní slavností

Jarní období jsme v Acorusu přivítali setkáním se současnými i bývalými klientkami. Rituál nového začátku představovalo symbolické „zasazení svého přání“ do květináčku spolu se semínky měsíčku zahradního.  Na naší péči pak záleží, zda rostlina vyroste, přání se splní a přinese očekávanou změnu...

O změnách, které přinesl nový zákon o obětech trestných činů a jak se v praxi dotýká jedné z našich klientek, pojednává článek v březnovém čísle časopisu Maminka. Vždy je pro nás velkým zadostiučiněním, když se některé klientce podaří najít cestu z bludného kruhu domácího násilí.

Protože i do každodenní práce je třeba přinést změnu - začínáme připravovat zahradní slavnost - kde již tradičně plánujeme hrát divadelní představení.  Pro maminky a  jejich děti chystáme další z příběhů známé autorky Betty McDonaldové o paní Láry Fáry, která ví, jak léčit dětské nemoci, jako hubatida, lakomice nebo čurbesajda.

 
 

 

Vyhledat