ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Veřejná sbírka

30.4.2014

Osvědčením Magistrátu hlavního města Prahy může občanské sdružení ACORUS počínaje dnem 1. 5. 2014 konat na území celé České republiky veřejnou sbírku. Prozatím můžete přispět finanční částkou na sbírkový účet č. 43-7873520277/0100. V dohledné době plánujeme požádat o zapojení do projektu DMS, abychom potenciálním dárcům umožnili také tento způsob podpory ACORUSu.

Finanční prostředky získané veřejnou sbírkou budou využity na dofinancování poskytovaných registrovaných sociálních služeb (azylový dům, krizová pomoc, odborné sociální poradenství), např. na úhradu elektrické energie, plynu, vodného a stočného, nájmu za prostory poradny pro osoby ohrožené domácím násilím, výměnu oken v azylovém domě, nové vybavení pokojů apod.

Předem děkujeme VÁM všem, kteří se rozhodnete nás v rámci veřejné sbírky podpořit!

 
 

 

Vyhledat