ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Audit vzdělávacích programů...

27.2.2014

AUDIT VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ACORUSU DOPADL VÝBORNĚ!

Dne 26. února 2014 jsme absolvovali dobrovolný audit odborných vzdělávacích programů ACORUSu akreditovaných u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Auditovány byly tři programy určené pro sociální pracovnice úřadů a pracovníky neziskových organizací, a to program Domácí násilí, Práce s dětmi, které zažily domácí násilí, Individuální plánování v sociálních službách.

MPSV v rámci zvyšování kvality vzdělávacích programů nabízených různými institucemi posiluje svoji kontrolní činnost a od začátku roku 2014 začalo realizovat audity vzdělávacích programů, kterým vydali rozhodnutí o akreditaci. Prozatím jde o audity dobrovolné, tzn. pouze pro ty instituce, které se o audit požádaly.

ACORUS se svými vzdělávacími programy má zájem o zvyšování kvality nabízených kurzů, proto se do dobrovolných auditů přihlásil. Dva odborní pracovníci osobně navštívili naši organizaci a kontrolovali dokumentaci vedenou ke vzdělávacím programům, vedli rozhovory s částí lektorského týmu a organizačními pracovníky, viděli pwp prezentace k jednotlivým kurzům, doplňující prezentační materiály pro účastníky, závěrečné testy, evaluační dotazníky, jejich vyhodnocení a další dokumenty. Diskutována byla také modifikace obsahu i forem vycházející z evaluace a další témata.

Máme velkou radost, že jsme dostali vynikající zpětnou vazbu a realizace našich vzdělávacích programů byla označena za příklad dobré praxe pro ostatní. Tím jsme získali certifikát, který, i přestože nám bude dodán až následně po podpisu příslušnými pracovníky MPSV, zvedne prestiž naší organizace jako vzdělavatele akreditovaných programů. Zároveň budeme také na stránkách MPSV zveřejněni v seznamu organizací, které při auditu uspěly.

Máme velkou radost, že jsme obhájili kvalitu našich vzdělávacích programů

 
 

 

Vyhledat