ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Práce s dětmi v roce 2013

8.2.2014

V roce 2013 jsme ukončili již pátý rok projektu systematické práce s dětmi, obětmi domácího násilí.

Projekt jsme mohli realizovat za laskavé podpory Nadace Naše dítě, nadačního fondu Albert, Pražské Britské školy a individuální dárkyně paní Karolíny Peake.  Všem dárcům moc děkujeme.

                   

Náš tým pracoval celkem se 47 dětmi.  Děti absolvovaly 101 individuálních terapeutických sezení, 39 arteterapeutických skupin a spolu s matkami 65 videotréninků interakcí zaměřených na rozvoj jejich vzájemného vztahu a rodičovských kompetencí maminek. Naše klientky minulý rok 137 x využily možnost přijít se poradit a konzultovat psychický stav dítěte, jeho chování i své výchovné postupy s naší pedagogickou pracovnicí.  A spolu s ní vypracovaly 29 individuálních komplexních plánů péče o své děti.   Děti si v rámci tohoto programu užily i sportovních her, pravidelných setkání dětského klubu i čtvrtletních akcí realizovaných v prostorách Acorusu.

Největší odměnou za naši práci je sledovat, jak se děti postupně zklidňují, znovu dostávají do dětské role a hledají zpět pocit bezpečí a důvěry ve svět dospělých a mezilidských vztahů. Není to vždy jednoduchá a bezbolestná cesta, ale jsme rádi, že na ní dětem i jejich blízkým můžeme být oporou.

 
 

 

Vyhledat