ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Pomozte nám zajistit odbornou POMOC!

29.1.2014

Pomozte nám zajistit odbornou POMOC na rok 2014!

V letošním roce naléhavě sháníme prostředky na poskytování kvalifikované právní pomoci a zastupování klientek u soudu. Také nemáme ještě plně zajištěno krytí nákladů na terapeutickou práci s dětmi, které zažily domácí násilí a které našly dočasný domov v azylovém fomě ACORUS.

Obě tyty odborné činnosti byly dlouhodobě hrazeny z grantů od Slowak Czech Women´s Fund a  z Nadace rozvoje občanské společnosti z veřejné sbírky Pomozte dětem! Bohužel na rok 2014 jsme tyto granty již nezískaly, nebož příslušné fondy změnily strategii a místo zavedených projektů se rozhodly dát více prostoru projektům novým.

Pomoci můžete poskytnutím finančního daru v libovolné výši nebo zřízením trvalého příkazu pro pravidelnou platbu. Pomůže nám jakákoli částka. Předem moc děkujeme.

ČÍSLO ÚČTU: 19-3938820257/0100

Pro finanční převod ze zahraničí:
Peněžní ústav KOMB
Swift : KOMBCZPP
Číslo účtu: IBAN: CZ0401000000193938820257

 
 

 

Vyhledat