ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Poradenství obětem trestných činů

12.1.2014

Nová služba ACORUSu – poradenství obětem trestných činů

ACORUS byl  v listopadu 2013 na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR zapsán do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Jde o poskytování odborného poradenství obětem trestních činů v kontextu domácího násilí. ACORUSu byla taky udělena akreditace k poskytování právních informací v této oblasti. Poradenství o právech v postavení oběti trestního činu, o průběhu trestního řízení a o právech v  postavení svědka a poškozeného v trestním řízení poskytuje ambulantní poradna ACORUSu bezplatně a v případě zájmu anonymně.

V prosinci 2013 začal ACORUS nabízet novou službu obětem domácího násilí, a to na základě nového Zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů  (více informací zde) jež vstoupil v účinnost 1.8. 2013.

Tato služba směřuje především k posílení informovanosti obětí domácího násilí o trestním řízení a o jejich právech v něm. Jedním z hlavních cílů této služby je minimalizace ohrožení obětí druhotnou újmou v průběhu trestního řízení.

Konzultace probíhají každý pátek od 9.00 do 15.00 hodin v poradně ACORUSu na adrese Dělnická 12 (vchod do poradny je z ulice Tovární 11), 170 00 Praha 7, Holešovice.

Na konzultaci do poradny ACORUSu je nutné se předem objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772.

 
 

 

Vyhledat