ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Parent´s coffee morning v Pražské britské škole

21.11.2013

Pracovnice Acorusu se dne 6. 11. 2013 zúčastnila neformálního setkání rodičů v Pražské britské škole, na kterém představila práci Acorusu, služby, které poskytujeme a spolupráci s Pražskou britskou školou. Kontakt se školou jsme navázali v roce 2010 a do současné doby nás Pražská britská škola podpořila částkou přes  206 000 Kč. Díky jejich podpoře jsme zrekonstruovali část kuchyně a vyměnili několik oken v našem azylovém domě. Opravili jsme dětské hřiště a přidali novou prolézačku. V tomto roku využíváme finance z Pražské britské školy na programy pro děti, které jsou ubytovány v našem azylovém domě. Děkujeme za dlouhodobou podporu žákům, rodičům a zaměstnancům Pražské britské školy.
 

 
 

 

Vyhledat