ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Návštěva z Velké Británie

23.5.2014

Dne 14. května navštívily náš azylový dům zástupkyně organizace The HAVEN WOLVERHAMPTON z Velké Británie v doprovodu naší kolegyně z Intervenčního centra, paní PHDr. Marie Šusterové. The Haven Wolverhampton je jednou z největších charitativních organizací ve Velké Británii, která již 40 let poskytuje služby ženám a dětem ohroženým domácím násilím a také lidem bez domova. Disponuje rovněž rozsáhlou sítí dobrovolníků z různých zemí světa.

Návštěva byla součástí projektu "Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce - přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí" - grantový projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

S britskými kolegyněmi jsme diskutovali, v čem se liší a v čem se shodují metody práce s oběťmi domácího násilí u nás a ve Velké Británii. Cenná – a pro nás inspirativní - byla i výměna zkušeností v oblasti financování projektů.

 
 

 

Vyhledat