ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Poděkování firmě Avon

23.5.2014

Děkujeme touto cestou našemu váženému sponzorovi – firmě AVON za poskytnutí finančního daru v celkové částce 271 366,- Kč. Tato částka bude využita k zajištění provozu azylového domu a provozu ambulantní poradny, dále k zafinancování dokumentu o násilí mezi mladými lidmi „Facky z lásky“ . Zároveň bude možné pokrýt výdaje spojené se sanací chrupu klientky azylového domu, která utrpěla zranění v důsledku domácího násilí.

 
 

 

Vyhledat