ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Certifikát z dobrovolného auditu...

16.3.2014

Certifikát z dobrovolného auditu vzdělávacích programů ACORUSu

Výňatek ze zprávy:

Acorus má u MPSV akreditovaných 5 vzdělávacích programů zaměřených zejména na vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v oblasti přímé práce s klienty. Kurzy jsou zaměřeny spíše prakticky, po čemž je poptávka i od samotných účastníků, a jsou realizovány po celé ČR. Kurzy jsou velice pečlivě administrativně zajištěné, dokumentace je archivována včetně zhodnocení zpětné vazby, vyhodnocení testů a vydaných osvědčení.

Inspektoři kvality během auditu nezjistili na straně Acorusu žádná pochybení, ani nedostatky. Auditované kurzy jsou realizovány zcela v souladu s žádostmi o akreditaci, dokumentace k nim je kompletní a pečlivě vedená. Lektoři kurzů jsou zároveň zaměstnanci Acorusu, jsou vysoce kvalifikovaní, mají zkušenosti z dlouholeté praxe a dále se vzdělávají na základě svých individuálních plánů. Sdružení pracuje se zpětnou vazbou účastníků i lektorů a promítá ji do dalších kurzů.

 
 

 

Vyhledat