ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Poradna Acorusu obdržela finanční dar od DSA

5.5.2015

Poradna ACORUsu obdržela 100 000 Kč od Diplomatic Spouses Association

Dne 23. 4. 2015 převzala na slavnostním ceremoniálu vedoucí poradny ACORUSu symbolický certifikát na 100 000 Kč, kterým Diplomatic Spouses Association (DSA) podpořili projekt ACORUSu s názvem Prolomit cyklus násilí. V rámci projektu bude ženám a mužům ohroženým domácím násilím poskytována v naší poradně pomoc v podobě bezplatného sociálně právního poradenství, psychologické a terapeutické pomoci.

Slavnostní ceremoniál probíhal na americkém velvyslanectví za účasti amerického velvyslance pana Andrew Schapira a jeho manželky Tamary Newberger. Diplomatic Spouses Association rozdělila 2,49 mil. Kč mezi 28 českých neziskových organizací. Je nám ctí, že projekt ACORUSu byl již po několikáté vybrán a podpořen. Děkujeme DSA za jejich podporu a důvěru, a jak řekla vedoucí poradny při přebírání certifikátu z rukou prezidentky DSA paní Odilie de Ranitz, díky této podpoře mohou oběti domácího násilí prolomit kruh násilí a začít žít život bez strachu, vyhrůžek, verbálních, fyzických, sexuálních útoků a sociální izolace.

 
 

 

Vyhledat