ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Projekt „Tři pilíře bezpečí“

23.1.2015

1. ledna 2015 jsme zahájili pod vedením Petry Wünschové realizaci projektu „Tři pilíře bezpečí“. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme že(nám) šanci, který je financovaný z Norských fondů. Dále děkujeme za laskavou podporu Nadaci Terezy Maxové dětem.

Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím (DN), který bude chránit zájem dítěte, poskytovat ohroženým dětem a jejich rodinám komplexní a citlivou pomoc a přispěje tak k snížení výskytu DN. Pro dosažení těchto cílů otevřeme v květnu 2015 centrum komplexní pomoci pro děti ohrožené DN v Praze. V partnerství s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí vznikne studie o  vlivu DN na psychosociální vývoj dítěte. Projekt bude na podzim 2015 informačně podpořen kampaní „Co je doma normální“ zacílenou i na ohrožené děti."

    

 
 

 

Vyhledat