ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

25. listopad - DEN PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH

21.11.2019

Letos si již dvacátým rokem připomínáme 25. listopad jako celosvětový Den proti násilí na ženách. V tento den se bude v Uměleckoprůmyslovém muzeu konat pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a Magistrátu hl. m. Prahy konference SPOLEČNĚ BEZ NÁSILÍ. Mezi klíčová témata konference patří situace nejvíce ohrožených skupin žen, s čím se potýkají pomáhající organizace a také v čem konkrétně pomůže přijetí Istanbulské úmluvy. Na konferenci vystoupí s příspěvkem o krizové pomoci obětem domácího násilí ředitelka ACORUSu, Jaroslava Chaloupková.

Program konference zde

 
 

 

Vyhledat