ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

DSA podpořila poradnu ACORUSu

24.5.2019

100 000 Kč od Asociace partnerů diplomatického sboru (DSA) pro poradnu ACORUSu

Je nám ctí, že poradna ACORUSu byla jednou z 25 českých neziskových organizací podpořených částkou 100 000 Kč Asociací partnerů diplomatického sboru (DSA). Dne 13. 5. 2019 jsme převzali šek na slavnostním Ceremoniálu DSA, který se konal v krásných prostorech Černínského paláce.

DSA každý rok organizuje Vánoční festival, výtěžek z kterého rozděluje mezi české neziskové organizace pomáhající celé škále potřebných lidí. Výtěžek z  festivalu 2018 byl 2,14 mil. Kč.

Moc děkujeme DSA za jejich dlouholetou podporu. Vážíme si jejich nasazení a energie, kterou věnují získávání peněz pro potřebné v ČR. V minulém roku se do získávání financí zapojili diplomati a jejich partneři ze 44 zemí. DSA funguje na dobrovolnické bázi a 100 % čistého výnosu je věnováno neziskovým organizacím.

 
 

 

Vyhledat