ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Pobytové služby ACORUSu v roce 2018

17.2.2019

V roce 2018 využilo pobytové služby ACORUSu 51 rodin. Jedná se celkem o 108 klientů, z toho byla téměř polovina dětí.

Celkem jsme našim klientkám a jejich dětem v rámci pobytové služby poskytli 3973,5 intervencí v délce 30 minut.

Ve výstupních dotaznících jsme obdrželi od našich klientek spoustu milých slov a poděkování.

„Chtěla bych všem pracovníkům říct, že si vaší práce nesmírně vážím. Vaše povolání je velmi užitečné a záslužné. Jsem moc poctěna, že jsem vás mohla poznat. Dali jste mi hodně.“

„Chtěla bych všem pracovníků strašně poděkovat, za velkou trpělivost, abych si dokázala vše zařídit a byla lepší máma. Ještě jednou mockrát děkuji ze srdce.“

„Děkuji za prvotní pomoc a přeji hodně úspěchů do další práce. Děkuji za pozitivní energii, kterou vydáváte.“

„Jsem moc vděčná za vše, slovo děkuji je málo.“

 

 

Bohužel jsme také museli 15 rodin z důvodu plné kapacity odmítnout.

 
 

 

Vyhledat