ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Mezinárodní den proti násilí na ženách

24.11.2018

Mezinárodním dnem boje proti násilí páchaném na ženách byl Valným shromážděním OSN vyhlášen 25. listopad. Má po celém světě vzbudit pozornost kvůli násilí vůči ženám. Pod tímto pojmem se rozumí domácí násilí, sexuální zneužívání a znásilnění, obchod se ženami či jiné genderově podmíněné násilí. Násilí na ženách je jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv a za svůj život se z některou z jeho forem setká každá třetí žena.
 
V České republice je Mezinárodní den proti násilí na ženách připomínán od roku 1995 zejména prostřednictvím aktivit neziskových organizací, jež se zabývají ženskými právy a domácím násilím. Při této příležitosti probíhají nejrůznější akce, které mají za cíl upozornit na problematiku násilí, jak jej identifikovat a jak lze jeho obětem pomoci. 
 
 

 

Vyhledat