ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Ohlédnutí - 20 let ACORUSu

1.11.2017

V průběhu listopadu si každým rokem připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách, který připadá na 25. listopadu. Letos je podzim také obdobím, kdy si připomínáme 20. výročí ACORUSu. Po 20 letech je dobré se ohlédnout za časem minulým. Ohlížíme se za příběhy žen, které přišly do naší poradny nebo do azylového domu. Za těmi, které přišly v těžké životní situaci a strávily zde týden na krizovém pobytu i za těmi, které prožily se svými dětmi v ACORUSu rok svého života. Za ten rok mnohdy prošly počátečním obdobím úlevy, kdy si mohly oddechnout od fyzických napadení, ponížení, strachu, přes období obav, jak zvládnou po odchodu od partnera uživit děti, postavit se na vlastní nohy. Příběhy žen a jejich dětí mají různé konce. Je mnoho žen, které jdou krok za krokem, každým dnem se dostávají o kousek dále na cestě, která znamená soudní spory s bývalým partnerem – ať jsou to soudní jednání ohledně svěření dětí do péče, trestní řízení, majetkoprávní spory. Na této cestě je také postupné vyrovnávání se s následky zažitých bolestných zkušeností, postupné ekonomické osamostatňování, péče o děti, hledání bydlení, postupné vymanění se z bludného kruhu domácího násilí. Ne každé ženě se podaří na první pokus z tohoto kruhu zcela vystoupit. Pro některé je to velmi těžké, zvláště pokud žijí dlouhá léta v nerovném vztahu, kde partner nad nimi uplatňuje moc a kontrolu. Někdy se podaří vystoupit jen o malý krok a jsou v kruhu znovu. Ačkoli se to zdá nepochopitelné, prožívají ženy zkušenost s násilím ve vztahu opakovaně, než naleznou odvahu k radikální změně… Nesuďme ty, jimž se odchod nepodaří napoprvé. Víme, jak je těžké v životě udělat zásadní změnu – a nemusí se tato změna týkat jen partnerského vztahu.

 

Za 20 let prošlo naším azylovým domem mnoho žen a dětí. 20 let sídlí azylový dům ACORUSu v provizorní stavbě a dostáváme se do fáze, kdy i tento dům vyžaduje radikální změnu. Proto děláme postupné a systematické kroky k tomu, aby ženy a děti, které k nám přicházejí se zkušeností domácího násilí, mohly strávit obtížnou část svého života v důstojném prostředí. Aktuálně udržujeme azylový dům ve stavu bezpečném pro naše klientky, avšak není to stav dlouhodobě udržitelný. Velké úsilí věnujeme tomu, abychom se v horizontu několika málo let mohli přesunout do nové budovy, ve které by bylo možné další roky poskytovat komplex odborných služeb těm, kdo potřebují pomoc na své nelehké cestě k životu bez násilí.

 
 

 

Vyhledat