ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Preventivní besedy pro studenty

2.7.2017

Preventivní besedy pro studenty a studentky středních škol

Magistrát  hlavního města Prahy podpořil i v tomto roce náš projekt preventivních besed na pražských středních školách částkou 79 000 Kč. Od května do prosince tohoto roku proběhne 30 besed, jejichž cílem je posílit schopnost mladých lidí rozeznat prvotní signály násilného chování ze strany partnera nebo partnerky, a tím je podpořit ve vytváření zdravých, nenásilných vztahů. V rámci besed obdrží studenti a studentky také informace o partnerském násilí a možnostech, jak osobám ohroženým partnerským násilím pomoci.

Domníváme se, že je velmi důležité zaměřit prevenci na mladé lidi, kteří teprve začínají vstupovat do partnerských vztahů a poskytnutím informací a diskuzí s nimi zvyšovat jejich kompetenci chránit se před násilným chováním ve vztazích. Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za dlouhodobou podporu našich preventivních besed.

 

 

 
 

 

Vyhledat