ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

PRAHA

Dětské krizové centrum Poskytuje pomoc dětem trpícím syndromem CAN,
a to jak v oblasti prevence a diagnostiky,
tak v oblasti terapie.
Pomoc nabízí i rodičům dětí a ostatním  blízkým osobám.
241 480 511
Krizové centrum RIAPS Poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitnou v obtížných
životních situacích ohrožujících jejich psychické zdraví.
222 586 768
222 582 151
SOS centrum Diakonie Poskytuje pomoc ve všech životních situacích,
v případě PTSD poskytuje terapii nebo odkáže
dále na odbornou psychiatrickou pomoc
222 514 040
728 047 416

Denní sanatorium
Horní Palata

Poskytuje intenzívní ambulantní léčbu poruch nálady,
neurotických poruch, fobií, obscesí, PTSP
a potíží plynoucích z poruch osobnosti.

257 322 366
Denní psychoterapeutické
sanatorium Ondřejov
Poskytuje terapii psychotických a neurotických poruch,
nabízí též léčbu závislostí na alkoholu.
241 444 198
775 707 002
Středisko psychoterapeutických
služeb Břehová
Poskytuje psychoterapii pro pacienty,
trpící  neurotickými, psychosomatickými
a některými osobnostními poruchami.
603 211 142
PL Bohnice
Centrum krizové intervence

Poskytuje psychosociální pomoc lidem
v krizi prostřednictvím ambulantních konzultací
a denních skupinových psychoterapeutických
programů

284 016 666

Mgr. Miroslav Hajduk

Individuální terapie, posttraumatické stavy a potíž 777 659 405

PhDr. Daniela Vodáčková

Individuální i skupinová PBSP terapie, modifikace
PBSP pro práci s krizovými stavy
777 607 419
PhDr. Yvonne Lucká Individuální i skupinová PBSP terapie 777 339 458
PhDr. Luboš Kobrle Individuální i skupinová PBSP terapie 777 339 458

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

CKI Povídej
Kutná Hora
Linka důvěry, psychologická,
psychoterapeutická a poradenská pomoc
327 511 111
602 874 470
Centrum psychoterapie
Mladá Boleslav
Telefonická krizová intervence, odborné sociální
poradenství, psychoterapie
326 741 481
606 429 023
Linka důvěry
Kladno
Pouze telefonická krizová intervence 312 684 444
777 684 444
Centrum duševního zdraví
Mgr. Ludmila Hudcová
Beroun
Individuální psychoterapie, artetarapie, relaxace,
EEG Biofeetback
603 893 853

Středisko duševního zdraví
MUDr. Robert Brock
Český Brod

Psychiatrická a psychoterapeutická pomoc 724 807 359
MUDr. Iva Horáčková
Nymburk
Krizová intervence 325 512 234

 

ÚSTECKÝ KRAJ

Intervenční centrum
Ústí nad Labem
Pomoc osobám ohroženým domácím násilím 475 511 811
PaedDr. Matoušková
Ústí nad Labem
Soukromá poradna v oblasti osobního rozvoje 603 289 615
PhDr. Yveta Mikuličová
Ústí nad Labem
Soukromá psychologická poradna 475 650 110
PhDr. Jan Benda
Ústí nad Labem
Individuální PBSP terapie (v rámci satiterapeutického přístupu) 777 268 729
MUDr. Aleš Fürst
Jablonec
Individuální i skupinová PBSP terapie, ambulantní psychiatrie 604 868 900
Středisko komplexní terapie
Liberec
  485 151 398

 

LIBERECKÝ KRAJ

MUDr. Aleš Fürst
Jablonec
Individuální i skupinová PBSP terapie, ambulantní psychiatrie 604 868 900
Středisko komplexní terapie
Liberec
  485 151 398
Krajská nemocnice Liberec
Psychiatrické oddělení
Individální a skupinová terapie 485 312 242

 

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Psychiatrická klinika FN a LF
Hradec Králové
  495 831 111
Linka důvěry
Hradec Králové
  495 273 259
RIAPS
Trutnov
  499 814 890
Linka pro tebe
Náchod
krizové centrum 491 428 188
Psychiatrické oddělení nemocnice Náchod
Nové Město nad Metují
  491 474 169

 

PLZEŇSKÝ KRAJ

Krizové centrum RIDZ
Plzeň
krizová linka, krizová ambulantní pomoc 377 462 314
Centrum SOS Archa
Plzeň
poradenská pomoc v krizi 377 223 221
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Plzeň - Lochotín
individuální terapie, kompletní psychiatrická péče 377 103 103
Diecézní charta Plzeň
Plzeň
terénní krizová intervence 777 167 004
MUDr. Zbránková
Plzeň
individuální a rodinná psychoteraspie 608 703 358
MUDr. Pešanová
Plzeň
individuální psychoterapie a farmakoterapie 377 521 164

 

KARLOVARSKÝ KRAJ

Linka důvěry
Cheb
krizová linka 354 438 777
Nemocnice Ostrov
Ostrov nad Ohří
terénní pomoc 353 612 500
Linka Naděje
Sokolov
krizová linka 352 622 962

 

JIHOČESKÝ KRAJ

Psychiatrie Nemocnice Tábor
Tábor
psychiatrická apsychologická péče 381 606 713
Linka důvěry
 
krizová linka 387 313 030
Arkáda Siciálně psychologické centrum
Písek a Milevsko
krizová pomoc 382 211 300
382 521 300
Linka důvěry
Písek
krizová linka 382 222 300

 

 KRAJ VYSOČINA

Psychocentrum
Jihlava, Žďár, Třebíč, Pelhřimov, Havl. Brod
podpora v krizi 567 308 855
Mgr. Terezie Štokrová
Jihlava
pomoc v krizi 728 315 842
PHDr. David Unger
Jihlava
individuání poradenství, krizová intervence 605 314 541
Linka důvěry
Třebíč
pomoc v krizi 568 843 732
PHDr. Jindra Mácová
Třebíč - Horka - Domky
psychoterapie 568 847 710
PHDr. Jaruška Kocmánková
Třebíč - Nové Dvory
psychoterapie pro děti 568 827 060
Mgr. Zuzana Pokorná
Jihlava
psychoterapie 728 313 798

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

MUDr. Alena Palčíková
Brno
postraumatická stresová porucha 542 423 015
MUDr. Soňa Vavrincová
Boskovice
diagnostika a léčba všech duševních poruch 724 125 615
FN Svaté Anny
Brno
psychoteraie, poradenství 543 183 082
Persefona
Brno
domácí násilí, sexuální násilí, intervence 545 245 996
Spondea
Brno
psychologická pomoc pro děti a dospělé v krizi 608 118 088
Krizové centrum pro děti
Brno - Řečkovice
pomoc v krizi 541 229 298
Psychiatrická klinika FN Brno
Brno
psychiatrická pomoc 547 192 078
Linka Naděje
Brno
psychologická a psychiatrická pomoc 547 212 333
Psychiatrické oddělení VJB
Brno
psychiatrická pomoc 973 445 577

 

 
 

 

Vyhledat