ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

PRAHA

Dětské krizové centrum Poskytuje pomoc dětem trpícím syndromem CAN,
a to jak v oblasti prevence a diagnostiky,
tak v oblasti terapie.
Pomoc nabízí i rodičům dětí a ostatním  blízkým osobám.
241 480 511
Krizové centrum RIAPS Poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitnou v obtížných
životních situacích ohrožujících jejich psychické zdraví.
222 586 768
222 582 151
SOS centrum Diakonie Poskytuje pomoc ve všech životních situacích,
v případě PTSD poskytuje terapii nebo odkáže
dále na odbornou psychiatrickou pomoc
222 514 040
728 047 416

Denní sanatorium
Horní Palata

Poskytuje intenzívní ambulantní léčbu poruch nálady,
neurotických poruch, fobií, obscesí, PTSP
a potíží plynoucích z poruch osobnosti.

257 322 366
Denní psychoterapeutické
sanatorium Ondřejov
Poskytuje terapii psychotických a neurotických poruch,
nabízí též léčbu závislostí na alkoholu.
241 444 198
775 707 002
Středisko psychoterapeutických
služeb Břehová
Poskytuje psychoterapii pro pacienty,
trpící  neurotickými, psychosomatickými
a některými osobnostními poruchami.
603 211 142
PL Bohnice
Centrum krizové intervence

Poskytuje psychosociální pomoc lidem
v krizi prostřednictvím ambulantních konzultací
a denních skupinových psychoterapeutických
programů

284 016 666

Mgr. Miroslav Hajduk

Individuální terapie, posttraumatické stavy a potíž 777 659 405

PhDr. Daniela Vodáčková

Individuální i skupinová PBSP terapie, modifikace
PBSP pro práci s krizovými stavy
777 607 419
PhDr. Yvonne Lucká Individuální i skupinová PBSP terapie 777 339 458
PhDr. Luboš Kobrle Individuální i skupinová PBSP terapie 777 339 458

STŘEDOČESKÝ KRAJ

CKI Povídej
Kutná Hora
Linka důvěry, psychologická,
psychoterapeutická a poradenská pomoc
327 511 111
602 874 470
Centrum psychoterapie
Mladá Boleslav
Telefonická krizová intervence, odborné sociální
poradenství, psychoterapie
326 741 481
606 429 023
Linka důvěry
Kladno
Pouze telefonická krizová intervence 312 684 444
777 684 444
Centrum duševního zdraví
Mgr. Ludmila Hudcová
Beroun
Individuální psychoterapie, artetarapie, relaxace,
EEG Biofeetback
603 893 853

Středisko duševního zdraví
MUDr. Robert Brock
Český Brod

Psychiatrická a psychoterapeutická pomoc 724 807 359
MUDr. Iva Horáčková
Nymburk
Krizová intervence 325 512 234

ÚSTECKÝ KRAJ

Intervenční centrum
Ústí nad Labem
Pomoc osobám ohroženým domácím násilím 475 511 811
PaedDr. Matoušková
Ústí nad Labem
Soukromá poradna v oblasti osobního rozvoje 603 289 615
PhDr. Yveta Mikuličová
Ústí nad Labem
Soukromá psychologická poradna 475 650 110
PhDr. Jan Benda
Ústí nad Labem
Individuální PBSP terapie (v rámci satiterapeutického přístupu) 777 268 729
MUDr. Aleš Fürst
Jablonec
Individuální i skupinová PBSP terapie, ambulantní psychiatrie 604 868 900
Středisko komplexní terapie
Liberec
  485 151 398

LIBERECKÝ KRAJ

MUDr. Aleš Fürst
Jablonec
Individuální i skupinová PBSP terapie, ambulantní psychiatrie 604 868 900
Středisko komplexní terapie
Liberec
  485 151 398
Krajská nemocnice Liberec
Psychiatrické oddělení
Individální a skupinová terapie 485 312 242

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Psychiatrická klinika FN a LF
Hradec Králové
  495 831 111
Linka důvěry
Hradec Králové
  495 273 259
RIAPS
Trutnov
  499 814 890
Linka pro tebe
Náchod
krizové centrum 491 428 188
Psychiatrické oddělení nemocnice Náchod
Nové Město nad Metují
  491 474 169

 

 
 

 

Vyhledat