ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Studijní materiál o problematice domácího násilí pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně - právní ochrany dětí

Publikaci zpracovaly pracovnice Acorusu na zakázku MPSV a je určena pro sociální pracovnice a pracovníky sociálně právní ochrany z krajských úřadů. Distribuci na jednotlivé kraje realizovalo MPSV.

Publikace popisuje problematiku domácího násilí, definuje některé znaky jednání a prožívání jednotlivých účastníků domácího násilí, zmiňuje možné sociální služby pro osoby ohrožené domácím násilím, ukazuje příklad dobré praxe a v závěru uvádí adresář organizací zabývajících se domácím násilím v ČR.

obalka.jpg

<< Zpět

 
 

 

Vyhledat