ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Průvodce trestním řízením pro oběti domácího násilí: příručka pro laickou veřejnost

Publikace podává laické veřejnosti z řad osob ohrožených domácím násilím praktické informace, jak účinně čelit domácímu násilí. Seznamuje ohrožené osoby s průběhem trestního a přestupkového řízení a přispívá k jejich větší informovanosti o tom, jaká mají práva při jednání s příslušníky policie, u soudu apod. Jedná se o zasvěceného průvodce celým trestním řízením i řízením přestupkovým, především jejich první fází. V období, kdy je trestní či přestupkové řízení zahajováno, bývá totiž osoba ohrožená domácím násilím v důsledku prožitého traumatu značně dezorientovaná a neví, na koho se obrátit, jak konkrétně postupovat. Chybí jí především informace o vlastních právech a zákonných nárocích.

Text je zpracován srozumitelnou formou a doplněn obrázky s popisky, které ukazují, jak probíhá soudní líčení apod.

obalka.jpg

<< Zpět

 
 

 

Vyhledat