ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

vvbDvvvěkujeme Vám jménem organizace Acorus i jménem všech žen a dětí, které využívají našich odborných služeb za Váš finanční či materiální dar, kterým jste nám poskytli a napomohli tak realizovat naše poslání.

Budeme moc rádi, když naší organizaci budete příznivě nakloněni i v budoucnu a rozhodnete se podpořit naše projekty jakoukoliv formou pomoci.

Jen díky Vám můžeme všem našim ženám, matkám i dětem, účinně pomáhat a vést je
k navrácení zpět do běžného života bez přítomnosti násilí.

 

 


Financování projektů ACORUSu v roce 2021


VEŘEJNÉ ZDROJE

                            

Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2019-2021 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“

Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 4
Městská část Praha 7

Městská část Praha 12
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

NADACE A NADAČNÍ FONDY

               

Nadační fond J&T
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační příspěvek na realizaci projektu "Podpora pro traumatizované děti 2021 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora".
NROS
"Projekt Krizová pomoc pro traumatizované děti je spolufinancován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti"
Česká nadace 2000

 

FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

   

Soroptimist klub Praha
IKEA Česká republika, s.r.o.

 

VĚCNÉ DARY

 

   

Nadace Terezy Maxové dětem 
Česká federace potravinových bank

 


Financování projektů ACORUSu v roce 2020


VEŘEJNÉ ZDROJE

 

                     

Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 4
Městská část Praha 7

Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 12
Městská část Praha 14
Ministerstvo spravedlnosti ČR

Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2019-2021 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“

 

NADACE A NADAČNÍ FONDY

                    

Nadační fond J&T
Nadace Naše dítě

Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační příspěvek na realizaci projektu "Podpora pro traumatizované děti 2020 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora".
Nadační fond TESCO - grantový program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME
Česká nadace 2000 

Nadační fond Albert
"Projekt Krizová pomoc pro traumatizované děti je spolufinancován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti"
Nadace ČEZ

 

FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

      

Prague British International School
Czech Irish Business and Cultural Association (CIBCA)
Rotary klub Prag - Bohemia, z. s
Lucie Šimůnková - Love & Story Design
Ekonomické bydlení s. r. o

 

SLUŽBY ZDARMA

  
Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, 108 00, Praha 10, Malešice, IČ: 02789027 - pronájem kanceláři za sníženou cenu

VĚCNÉ DARY

     

Jan Becher Pernod Ricard
ANNABIS, s. r. o.
Mary Kay (Czech Republic), s. r. o.

 

Financování projektů ACORUSu v roce 2019


 

VEŘEJNÉ ZDROJE

              

           

Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 4
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 12
Městská část Praha 14
Ministerstvo spravedlnosti ČR

Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2019-2021 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“.

 

NADACE A NADAČNÍ FONDY

                  

Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Albert

Nadace ČEZ
Nadace J&T

Nadace Jistota KB
Nadace O2
Nadační fond TESCO - 6. ročník programu Vy rozhodujete, my pomáháme!
Projekt PODPORA PRO TRAUMATIZOVANÉ DĚTI 2019, který  je zaměřen na zjišťování potřeb a podporu dětí, které prožily nebo byly svědky domácího násilí ve své rodině, byl podpořen Nadací Terezy Maxové dětem.

 

FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

                   

Diplomatic Spouses Association
Soroptimist klub Praha
Prague British International School
AVON Cosmetics, s.r.o. (pordpora v rámci projektu AVON proti domácímu násilí)

Kiwanis Club Praha
KANTU
ANNABIS s.r.o.

Mary Kay (Czech Republic), s. r. o.

 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Zaměstnanci společnosti Infor (Česká republika), s.r. o.

 

VĚCNÉ DARY

      

Jan Becher Pernod Ricard
Mary Kay (Czech Republic), s. r. o.
ANNABIS, s. r. o.
Albatros Media a. s.
Česká federace potravinových bank 
Českomoravská stavební spořitelna
Soroptimist Club of Prague
Coca-Cola Česká republika, s. r. o.
AHOLD Czech Republic, a. s.

 

SLUŽBY ZDARMA

  

Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, 108 00, Praha 10, Malešice, IČ: 02789027 - pronájem kanceláři za sníženou cenu
ICF ČR - CSR Pro-bono koučink pro azylové domy

 


Financování projektů ACORUSu v roce 2018


VEŘEJNÉ ZDROJE

                           

Magistrát hl.m.  Prahy
Městská část Praha 4
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Městská část Praha 10
Městská část Praha 12
Městská část Praha 14

Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2017-2018 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“.

NADACE A NADAČNÍ FONDY

                      

Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Albert
Nadace Jistota KB
NROS
Česká nadace 2000
Nadaci ČEZ

Nadace O2

FIREMNÍ DÁRCI, MEZINÁRODNÍ KLUBY A DALŠÍ ZDROJE  

             

ČSOB
The Prague British School
The Prague British International School
IWAP
UniCredit Bank a její pracovníci
Soroptimist Club of Prague
The Irish Times Bar
Česko-irská asociace CIBCA
STAR UNION s. r. o
Mary Kay Czech Republic s. r. o.
PRK Partners s. r. o.

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Hana Klusová
Brigitte Leitner
Julia Černohorská

VĚCNÉ DARY

Albatros Media a.s.
Coca-Cola Česká Republika, s. r. o.
Mary Kay
Pernord Richard
Love & Story Design

ACORUS se stal partnerem v projektu OP PMP - operační program potravinové a materiální pomoci, který podporuje osoby a rodiny s dětmi ve finanční tísni ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.

SLUŽBY ZDARMA

  
Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, 108 00, Praha 10, Malešice, IČ: 02789027 - pronájem kanceláři za sníženou cenu
Tim Bohus - výuka angličtiny

 


Financování projektů ACORUSu v roce 2017


VEŘEJNÉ ZDROJE

          

Magistrát hl.m.  Prahy
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Městská část Praha 1
Městská část Praha 4
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Městská část Praha 10
Městská část Praha 12
Městská část Praha 14

"Projekt „ACORUS – poradna pro osoby ohrožené domácím násilím“ byl podpořen Městskou částí Praha 10.
"Projekt ACORUS - poradna pro osoby ohrožené domácím násilím je realizován za finanční podpory městské části Praha 7".
Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2017-2018 podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“.

NADACE A NADAČNÍ FONDY

           

SLUŽBY ZDARMA

  
Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, 108 00, Praha 10, Malešice, IČ: 02789027 - pronájem kanceláři za sníženou cenu


Financování projektů ACORUSu v roce 2020


VEŘEJNÉ ZDROJE

 

                     

Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 4

 
 

 

Vyhledat