ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

V ŠÁRCE SE PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ UŠLAPALY TÉMĚŘ 3 TISÍCE KILOMETRŮ

Na 4.ročník charitativního pochodu "Šlapeme násilí na paty", který se konal v sobotu 23.září 2017 přišlo, 464 účastníků, převážně rodin s dětmi. Ti se vydali na jednu ze dvou okružních tras Šáreckým údolím v Praze 6 a ušli tak téměř 3 tisíce kilometrů.

Slavnostního zahájení se ujala paní Zuzana Baudyšová, senátorka a ředitelka Nadace Naše dítě: "Velmi si vážím profesionální práce ACORUSu. Bohužel ze své praxe v Nadaci vím, jak moc je potřebná...A jako senátorka pro Prahu 9 se zasazuji o to, aby centrum ACORUS získalo vhodné prostory pro nový azylový dům pro ženy a matky s dětmi, které trpěly  domácím násilím"

Na kratší šestikilometrové trase byla pro děti připravena zábavná stanoviště, na nichž za splněné úkoly získávaly razítka. Ty v cíli vyměnily za odměny a diplom. V rámci doprovodného programu na podiu diváci přivítali Divadélko Damúza,  o hudbu se postarali Štěpán Uhlíř a skupina The Conditionals. Dále měli účastníci m.j.možnost vyzkoušet si zábavné vědecké pokusy, navštívit  výtvarnou dílničku  nebo stánek Policie ČR s kvízy pro děti.

Vybrané startovné ve výši 40 930,- Kč použijeme na odbornou pomoc obětem domácího násilí, kterou jim bezplatně poskytujeme v naší ambulantní poradně a azylovém domě.

Naše velké poděkování patří všem, bez jejichž pomoci a podpory by se pochod nemohl uskutečnit. Hlavními partnery akce byly opět Nadace O2 a Městská část Praha 6. Velký dík patří také vystupujícím, dobrovolníkům a přátelům ACORUSu, Hitrádiu CIty, rádiu Kiss a Country, časopisům Maminka a Moje psychologie, Euro, Vaše 6 a Náš region, internetovému magazínu Luxus.cz, nakladatelství  Mladá fronta, The Prague British School, kempu Džbán, firmám Albert, Helma, Antalis, Locanda Ema, Mary Kay, Kantu a  Annabis. Děkujeme také partnerům doprovodného programu, kterými letos byla Policie ČR, Rugby Club Tatra Smíchov, Věda nás baví, Damúza a Vespa Club Praha.

 
 

 

Vyhledat