ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Benefiční koncert Lucie Bílé a Petra Maláska přinesl ACORUSu 150 860,- Kč

Milí příznivci ACORUSU, vážení návštěvníci koncertu, rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo jste nás svou účastí na Benefičním koncertu Lucie Bílé a Petra Maláska podpořili. Výtěžek z prodeje vstupenek bude použit na provoz azylového domu pro matky s dětmi a ambulantní poradny pro osoby ohrožené domácím násilím.

Na úvod koncertu předala prezidentka Nadace Naše dítě, paní Zuzana Baudyšová, zástupkyni centra ACORUS symbolický šek v hodnotě 400 000,- Kč. Tyto prostředky budou použity na odbornou práci s dětmi, především v nově budovaném centru LOCIKA, pro děti ohrožené domácím násilím. Centrum LOCIKA zahájí činnost na konci května tohoto roku. Jedná se o nový projekt ACORUSu, v němž se bude inovativně pracovat s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Cílem je chránit zájem dítěte, poskytovat komplexní a citlivou odbornou pomoc a v konečném důsledku přispět ke snížení výskytu domácího násilí.

Náš velký dík patří Lucii Bílé a Petru Maláskovi za krásný hudební zážitek. Děkujeme velmi také p. faráři Zbigniewu Czendlikovi za milé a osobité provázení večerem.

Velmi si vážíme  podpory všech dárců a partnerů, bez jejichž přispění by se tento jedinečný koncert ve skvělé atmosféře nemohl uskutečnit - hlavnímu partnerovi -  firmě sAUTOLEASING, mediálním partnerům - časopisu Moje psychologie a online magazínu iluxury life, NadaciVIZE 97, firmám Petrof, LaGastronomia a Prosekárna.

  

  

 
 

 

Vyhledat